کیان گسترش سلامت آسیا
کیان گسترش سلامت آسیا
مشاوره رایگان: 18 - 35425517 051

خدمات مشاوره و مهندسی

خدمات مشاوره و مهندسی

بررسی شرایط و تصمیم گیری آگاهانه تضمین کننده عملکرد اتاق تمیز است. کارشناسان اتاق تمیز کیان گسترش سلامت آسیا طی چندین سال تجربه  و همکاری مستقیم با مشتریان که هرکدام خواسته ها و نیازهای خاص خود را دارند  مناسب ترین راه حل را در اختیار مشتریان محترم قرار می دهند.این فرایند شامل مشاوره اتاق تمیز و فعالیت مهندسی به شرح ذیل می باشد :

مشاور اتاق تمیز 

-نقد و بررسی سایت و فرآیندها
-مشاوره مشتری
-شناسایی آلودگی های محیط  
-تجزیه و تحلیل عملکرد سیستم موجود
-تهیه گزارش
                        

مهندسی اتاق تمیز

-نقد و بررسی موارد مورد نیاز مشتری
-تجزیه و تحلیل مکان های بالقوه
-برآورد بارهای حرارتی مقدماتی و اگزوز فرآیند
-درک مشتری
-استفاده از فضای مورد نیاز
-ایجاد یک جریان شماتیک هوا
-طراحی نقشه های معماری، مکانیک، سازه، برق و لوله کشی
-تهیه مشخصات تجهیزات
-نقد و بررسی
                        


نظارت و مدیریت پروژه

نظارت و مدیریت پروژه

پیاده سازی یک پروژه اتاق تمیز به چگونگی مدیریت آن پروژه بستگی دارد.  مدیریت پروژه هنر سازماندهی وظایف، افراد و منابع می باشد، بطوریکه بتوان اطمینان حاصل کرد که اتصال تمامی اهداف کلی، برنامه ریزی و بودجه به درستی ایجاد گردیده است.شرکت کیان گسترش سلامت آسیا با داشتن تجربه کافی در این زمینه و با مدیریت صحیح پروژه روند بهینه سازی تخصیص منابع پروژه بطور مؤثر و کارآمد را پیاده سازی می نامید.                        

فرآیند مدیریت پروژه  :

-ایجاد یک چهارچوب یکپارچه جهت اجرای کلین روم
-تضمین اجرای اتاق تمیز در بهترین زمان و مقرون به صرفه
-تضمین رعایت تمامی استانداردهای کیفیت در زمان اجرا

ولیدیشن و اخذ تأییدیه ها

ولیدیشن و اخذ تأییدیه ها

اهمیت اعتبار سنجی و صدور گواهینامه

 حصول اطمینان از نصب و راه اندازی اتاق تمیز مطابق با  ISO 14644 ضروری می باشد.هدف از احداث  یک اتاق تمیز کنترل عوامل محیطی شامل: دما، فشار ، رطوبت، صدا، ارتعاش و سایر مشخصات مراحل مربوط می باشد.به همین دلیل اطاق تمیز یاید پس از پایان پروژه و قبل از آغاز به کار مورد یررسی قرار گیرد تا از موارد ذیل اطمینان حاصل گردد :                            
-طراحی برای هدف مورد نظر خود سازگار است.                            
-تجهیزات، تاسیسات و محیط ایجاد شده با مشخصات مورد نیاز کاربر هماهنگی دارد.
-تجهیزات، تاسیسات و محیط کار به عنوان یک سیستم با هم یکپارچه می باشند.
-تجهیزات، تاسیسات و محیط ایجادشده مطابق با تمام الزامات قانونی می باشد.                        

پروسه اعتبار سنجی:

(Design Qualification (Dq : گواهی که تأیید می کند طراحی مناسب با کاربری می باشد.
(Installation qualification (IQ: گواهی که تأیید می کند اجزا و تجهیزات نصب شده متناسب با طراحی و نیاز کاربران می باشد.
(operational qualification (OQ: گواهی که تأیید می کند اتاق تمیز درهنگام استفاده در شرایط ایده آل قرار دارد.
Performance : گواهی که تأیید می کند محصولات و تولیدات با محیط زیست سازگار است.
Monitor and Control : نظارت بر اینکه کلیه الزامات ISO 14644 در حین انجام کار اتاق تمیز رعایت می شود.
 

KGS به عنوان اولین آزمایشگاه آکرودیته در خصوص استاندارد ISO 14644 آمادگی انجام تمامی آزمونهای فوق و ارائه گواهینامه معتبر و گزارش آزمون مورد تائید سازمان ملی تائید صلاحت ایران ، سازمان ملی استاندارد را دارد.

اجرای پروژه

اجرای پروژه

نصب و راه اندازی جامع اتاق تمیزحصول اطمینان از کامل بودن اجرا و صحت اجرای تمام تأسیسات اتاق تمیز !

نصب و راه اندازی اتاق تمیز می تواند پیچیده باشد. مؤلفه های کلیدی یک اجرا و نصب موفق تجربه و مهارت می باشند . شرکت کیان گسترش سلامت آسیا با داشتن کارشناسان با تجربه در این زمینه اجرا و نصب و راه اندازی اتاق تمیز با رعایت تمامی الزامات را وعده می دهد.

فرآیند نصب وراه اندازی اتاق های تمیز شرکت کیان گسترش سلامت آسیا :

-ارائه طرح تفصیلی
-ترسیم و طراحی
-تأییدیه های پروژه
-مدیریت پروژه
-نظارت در محل پروژه
-مستندسازی پروژه
-تهیه گزارشات روزانه
-انجام تست ها
-تهیه گزارش تأییدیه ها
-تهیه نقشه های Asbuilt  
-عملیات تعمیر و نگهداری